CCIR tonfrekvenser.

Det finns många typer och format av CCIR.
Till exempel är CCIR 493-4 ett standardformat för landbaserade mobila applikationer.

En vanlig typ av CCIR används i VHF och UHF FM tvåvägs radiokommunikation, är en 5-ton selektiv anropssystem främst i vissa europeiska länder och användes tidigare av svenska polisen och den turkiska polisen.

5-tons tonens varaktighet är 100 millisekunder och tonen sänds sekventiellt.
Första tonen är 700 millisekunder.

Värde : Frekvens :
1 1124 Hz
2 1197 Hz
3 1275 Hz
4 1358 Hz
5 1446 Hz
6 1540 Hz
7 1640 Hz
8 1747 Hz
9 1860 Hz
0 1981 Hz
Grupp (A) 2400 Hz
Upprepa (E) 2110 Hz